Terminy egzaminów

Terminy egzaminów ósmoklasisty 2021 r.

    – język polski – maj 2021
    – matematyka – maj 2021
    – język obcy nowożytny – maj 2021